Brightlands Chemelot Campus - Interim Communicatie Manager

Op Brightlands Chemelot Campus moet tijdelijk de functie van Communicatie Manager ingevuld worden. 4 Maanden alle lopende projecten en dagelijkse verantwoordelijkheden waaronder website, narrowcasting, event communicatie en nieuwsbrieven overnemen. Uitdaging in deze functie is de complexiteit van de organisatie die het overzien van processen en relaties met stakeholders je snel eigen kunnen maken.

Corporate Indentity ETF

ETF Machinefabriek en ETF ride systems wilden al hun uitingen aangepast hebben. Al snel bleek dat de corporate identity na 15 jaar herijkt moest worden. O.b.v. gesprekken met medewerkers, stakeholders en deskresearch heeft het logo een pay-off gekregen die de kern van de ETF identiteit weergeeft. Het logo en de huisstijl is vervolgens herzien. En daarna zijn alle catalogi, nieuwsbrief etc. vernieuwd en hebben we een nieuwe, database gestuurde, website laten bouwen. Waarbij vraaggericht indelen en onderhoudsvriendelijk gebouwd belangrijke criteria waren.

Brightlands Chemelot Campus - EnOp CO2 Reuse conference

Organisatie van het internationale congres dat de resultaten van een onderzoek naar technologieën voor hergebruik van CO2 deelde met de bedrijven in die wereld. Een project waarbij universiteiten, onderzoeksinstituten uit Nederland en België en Brightlands Chemelot Campus betrokken waren. Verantwoordelijk voor de gehele logistieke organisatie, marketing en deelnemersregistratie. Voor marketing is van belang om de technische inhoud naar aansprekend en relevant taalgebruik te kunnen vertalen, zodat voldoende deelnemers geworven worden. Geadviseerd over werkvormen om kruisbestuiving tussen wetenschap en bedrijfsleven te bewerkstelligen.

KNPV - Ontwikkelen Communicatiestrategie ....en meer

KNPV, Landelijk sportbond voor politiehonden verenigingen in Nederland heeft een aantal uitdagingen door een nieuwe visie. De visie vraagt een vrij rigoureuze cultuuromslag die maar moeilijk geaccepteerd wordt. Na vooronderzoek blijkt dat er meer nodig is dan alleen een communicatieplan schrijven. Samen met een omdenk-tank gevuld met mensen vanuit de gelederen, gewerkt aan het definiëren van kansen, creëren van leden-trots en het kweken van ambassadeurs die de veranderingen van binnenuit kunnen aanjagen. In dit project was inzet van verandermanagement een must. Zonder dat zou het communicatieplan geen effect gaan sorteren.

Rijkswaterstaat - Van Regen tot Maas symposium

Middagsymposium “Van Regen tot Maas” inclusief boekuitreiking voor alle partijen (NL, België en Frankrijk) die betrokken zijn bij waterbeheer van de Maas en belangenorganisaties. programmaontwerp met als verplichte elementen: boek uitreiken, gedachtegoed boek uitdragen, netwerk van organisaties waarmee RWS samenwerkt in beheer van de Maas beter met elkaar kennis laten maken om te komen tot betere samenwerking. Ontwerp programma: boekuitreiking in estafette (symboliseert zegt de boodschap voort), mensen terugbrengen naar hun passie voor water, om uit hun hoofd te komen en zich zo meer open te stellen voor zienswijzen van anderen. Dit door middel van een groepsopdracht met een waterbaan. Afsluiten met bespreken van een casus waarin men zich moest verplaatsen in de zienswijze van waterbeheerders op een andere geografische plek aan de Maas.

Inclusief verzorging van de gehele logistieke organisatie van het symposium.

o.a. LIOF - Innodate, the best Way to Innovate

Congres in opdracht van LIOF, BOM TeamVenlo (Zuyd), DSM en OCE Technologies die jonge ondernemers en bestaande bedrijven in Limburg graag met elkaar in contact wilde brengen. Met als ultieme doel samen innoveren. Advisering over programma-ontwerp, leiden programmacommissie, deelnemers werving en communicatie, incl. ontwikkelen huisstijl en gehele logistieke organisatie. Belangrijke factor in dit project was het op één lijn krijgen en houden van alle samenwerkende partijen en de motivatie van programmacie-leden om tijdig input te leveren.

Transvorm - Training event management

Transvorm is een belangenorganisatie in de zorg. Voor de medewerkers van het secretariaat een basistraining verzorgd hoe ze efficiënt een event kunnen organiseren. Met oog voor de doelstelling van een event. En het creëren van een soepele logistiek. Door veel oefeningen in te bouwen in de training de theorie goed kunnen relateren aan de praktijk.