Communicatie en organisatie zijn de sleutelwoorden in de projecten die ik uitvoer voor klanten. Deze projecten realiseer ik in 98% van de gevallen als projectleider. Mijn werk typeert zich door een grote gedrevenheid, ‘out of the box’ oplossingen, oog voor motivatie van projectmedewerkers, verbinden van externe stakeholders en het nauw bewaken van planning en begroting. Waarbij ‘kwaliteit’ wel altijd voor ‘tijd’ gaat. Mijn klanten zijn immers niet gebaat bij een tijdig afgerond project wat zijn doel(en) niet behaald.

Deze kwaliteiten zijn inzetbaar op drie verschillende soorten manieren.

Projectmanagement

Het verbinden en motiveren van alle partijen binnen projecten is van groot belang om op tijd een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te kunnen opleveren. Effectieve en motiverende projectcommunicatie is daarom voorwaarde voor goed projectmanagement. Hoewel planning en begroting helder moeten zijn en goed bewaakt moeten worden, is projectmanagement mensenwerk. Een gemotiveerd projectteam levert een beter eindproduct op. Dat mag je van mij verwachten als projectmanager.

Zoek jij een betrokken en verbindende projectleider?

Communicatieadvies

Ik help organisaties hun corporate identiteit te benoemen en te vertalen naar een passende huisstijl en een communicatieplan. In dat communicatieplan komen dan alle communicatievormen aan bod die van invloed zijn op het beeld dat jullie doelgroep van de organisatie heeft. Dat gaat dus veel verder dan ‘reclame’-uitingen waarmee je bewust een boodschap probeert te versturen. Het gaat ook over taalgebruik, toonzetting, timing, persoonlijk vs onpersoonlijk contact, betrokkenheid van jullie doelgroep, etc. Een dergelijk traject begint bij mij altijd met een steekproef van persoonlijke gesprekken met mensen uit die doelgroep. De bevindingen uit die steekproef vormen geven namelijk richting aan de manier waarop we met jullie doelgroep effectief kunnen communiceren.

Maar ook met promotionele communicatie voor B-to-B evenementen heb ik veel ervaring. Het werven van deelnemers is dan het doel. Waarbij ik zwaar focus op een aansprekende formulering van de centrale boodschap van een event. En het inzetten van de juiste kanalen voor die boodschap. En dan bedoel ik niet communicatiemiddelen maar vooral ook andere partijen die de onze werving kunnen versterken. Dat kan als losse dient gedaan worden. Maar ik verzorg ook de gehele organisatie van een congres of seminar.

Communiceren waar jullie voor staan? 

Congresorganisatie

Ik ontzorg mijn opdrachtgevers voor het gehele organisatietraject. Dat betreft onder het kopje ‘logistiek’ de locatie, catering, AV-middelen, deelnemersregistratie en coördinatie ter plekke. Onder de noemer ‘meeting design’ help ik klanten ook met de vormgeving van de inhoud van hun evenement. Door een slimme aanpak kun je de effectiviteit van een evenement flink verhogen. Formulering van de doelstelling van een event en de rode draad, samenstelling van een evenwichtig programma, keuze van de juiste werkvormen en communicatie met sprekers zijn onderdelen daarvan. Ik ben hierin de communicatieve partner van de inhoudelijk deskundige van mijn opdrachtgever.

Wil jij geheel ontzorgd worden?